Activities

จุดชมวิวโดชูล่า

จุดชมวิวโดชูล่า

จุดชมวิวโดชูล่า (Dochu La Pass – 3,100 metres : 10,200 ft)

Activities

ทาชิโชซอง (ทิมพูซอง)

ทาชิโชซอง (ทิมพูซอง)

ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งหมายถึง The Fortress of Auspicious Doctrine ป้อมปราการขนาดใหญ่ ภายในเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังและสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและลามะชั้นผู้ใหญ่ในช่วงฤดูร้อน

Activities

ป้อมปราการรินปุงซอง (พาโรซอง)

ป้อมปราการรินปุงซอง (พาโรซอง)

ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพาโร สามารถถอดความหมายจากภาษาท้องถิ่นได้เป็น The Fortress of the Heap of Jewels หรือ ป้อมปราการแห่งอัญมณี 

Activities

พูนาคาซอง

พูนาคาซอง

พูนาคาซอง (Punakha Dzong)

Activities

วัดคีชูลาคัง

วัดคีชูลาคัง

Activities

วัดทักซัง

วัดทักซัง

วัดทักซัง (Taktsang Lhakhang – Tiger’s Nest Monastery)“ครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตทักซัง” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามบนหน้าผาอันสูงชันที่หลายคนใฝ่ฝันถึงมานานแรมปี

Activities

วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่ (Buddha Dordenma Statue, Kuensel Phodrang : Buddha Point) ซึ่ง Dordenma ในภาษาภูฏานแปลว่า บัลลังก์วัชระ  โดยมีพระศรีศากยมุนี สัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสงบสุข ถือเป็นพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งที่สวยงดงามที่สุดในโลก

Activities

ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน

ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน

ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน (Royal Takin Preserve) ทาคินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีรูปร่างคล้ายวัวและมีส่วนหัวเหมือนแพะไร้เครา ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในเขตหนาวเย็น พบได้ที่ภูฏานเท่านั้น จึงถือว่าทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน

Activities

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำพอชู

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำพอชู

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำพอชู (Pho Chhu Suspension Bridge)

Activities

แช่น้ำแร่จากหิมาลัย

แช่น้ำแร่จากหิมาลัย

error: Content is protected !!