วัดพระใหญ่ (Buddha Dordenma Statue, Kuensel Phodrang : Buddha Point) ซึ่ง Dordenma ในภาษาภูฏานแปลว่า บัลลังก์วัชระ  โดยมีพระศรีศากยมุนี สัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสงบสุข ถือเป็นพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งที่สวยงดงามที่สุดในโลก

error: Content is protected !!