ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน (Royal Takin Preserve) ทาคินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีรูปร่างคล้ายวัวและมีส่วนหัวเหมือนแพะไร้เครา ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในเขตหนาวเย็น พบได้ที่ภูฏานเท่านั้น จึงถือว่าทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน

error: Content is protected !!