ประเทศภูฏานแบ่งออกเป็น 20 จังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบไปด้วยหมู่บ้านน้อยใหญ่มากมาย

จังหวัดต่างๆ ของประเทศภูฏาน

Bhutan is divided into 20 regions called the Districts or Dzongkhags (In Bhutanese term).

Each district is subdivided into smaller regions called blocks or Gewogs (In Bhutanese term). The blocks or Gewogs are comprised of certain number of villages, towns and cities.

จุดหมายปลายทาง : Destinations

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน

ภาคตะวันตก ของราชอาณาจักรภูฏาน : Western Bhutan

ภาคกลาง ของราชอาณาจักรภูฏาน : Central BHUTAN

ภาคตะวันออก ของราชอาณาจักรภูฏาน : Eastern Bhutan

  • ตาชิกัง : Trashigang
  • ตาชิยังเช : Trashi Yangtse
  • มนกา : Mongar
  • เลนเช : Lhuentse
  • ซัมดรุ๊ปจงคา : Samdrup Jongkhar
  • เปมากัสเชล : Pema Gatshel
error: Content is protected !!