สะพานชูซอมและเจดีย์ 3 วัฒนธรรม

สะพานนี้ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมืองพาโรไปยังเมืองทิมพู เป็นทางบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำพาโรชูและแม่น้ำทิมพูชู และกำเนิดเป็นต้นสายแม่น้ำวังชู

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ สายการบินเอกชนของภูฏาน มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารทุกคน

สายการบินดรุ๊กแอร์

สายการบินดรุ๊กแอร์ สายการบินรัฐบาลของภูฏาน มีการฝึกฝนนักบิน พนักงาน และผู้ดูแลรักษาในตำแหน่งต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด

error: Content is protected !!