สวนซอมลิงทัง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปิคนิก แคมป์ปิ้ง ตั้งแคมป์รอบกองไฟ ปูเสื่อทานอาหารอย่างสบายใจ ริมธารน้ำใสไหลเย็นของแม่น้ำโมชู

error: Content is protected !!