สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ : Bhutan Airlines (Tashi Air)

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เป็นสายการบินเอกชนรายแรกของประเทศภูฏาน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของบริษัทในเครือทาชิ และได้รับใบอนุญาติให้ดำเนินการบริการสายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2554 โดยขณะนั้นทางสายการบินมีเพียงเครื่องบินลำเล็กสำหรับผู้โดยสาร 8 ท่านเท่านั้น และในเวลาต่อมาทางสายการบินได้เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการบินจากเมืองพาโร ประเทศภูฏาน ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ให้บริการทั้งสองส่วนด้วยความจุ 150 ที่นั่ง
จนกระทั่งทุกวันนี้ สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ ใช้เครื่องบิน A319 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 126 คน โดยแบ่งออกเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ 12 ที่นั้ง และอีก 114 ที่นั่งแบบชั้นประหยัด เที่ยวบินมีการขยายออกไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศอินเดีย และในอนาคตอันใกล้จะมีการบินไปยังเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และประเทศสิงคโปร์ ตามลำดับ
สายการบินภูฏานแอร์ไลน์มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบการเดินทางที่ปลอดภัยและอุ่นใจที่สุดแก่ผู้โดยสารทุกคน ไปถึงยังจุดหมายปลายทาง..ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข ด้วยกัน

Bhutan Airline’s Story

Bhutan Airlines (Tashi Air Private Limited), Bhutan’s first private airline came into existence after the Tashi Group of Companies, outbid other joint venture companies and won the license to operate the airline service for both domestic and international sectors.
Late Dasho Ugen Dorji founded Tashi Group of Companies in 1959 with the vision to bring out the Best Of Bhutan by following His Majesty’s guidelines for development and growth in the Kingdom.
On 4th December 2011, Bhutan Airlines welcomed our first aircraft, A Pilatus PC12 with a capacity of 8 passengers for domestic operations. We began our first international flight from Paro to Bangkok on 10th October 2013 followed by daily scheduled flights to Kolkata on 16th December 2013. An Airbus A320 aircraft operates both these sectors with a seating capacity of 150 passengers.
Today Bhutan Airlines operates with two A319 aircrafts with a seating capacity of 126 passengers which includes 12 Business Class seats and 114 Economy seats. We have daily flights from Bangkok to Paro via Kolkata, India and three flights a week to Delhi via Kathmandu.
We at Bhutan Airlines, work towards providing a safe and reliable travel for our customers and we are hopeful that travellers will continue showering us with your unconditional support and FLY WITH US TO THE LAND OF HAPPINESS

With increased number of people now flying in and out of Bhutan demanding for more comfortable services has given birth to Bhutan Airlines. The Bhutanese ambience that one will immediately feel onboarding Bhutan Airline will give you the feeling of being at home while you are still in the sky. Our team of 4 most experienced Captains and Bhutanese cabin crews are well trained for you safety and hospitality.
Since tourism plays a vital role in the economy of Bhutan it is also now our responsibility to make the tourist have an alternative choice to fly into Bhutan. We are very much sure that with our operation of flight to destinations like (Bangkok, Kolkata, Delhi and Kathmandu) will contribute greatly to maintain the Royal Government of Bhutan’s a policy of high value, low impact/volume tourism which serves the purpose of creating an image of exclusivity and high- yield for Bhutan.
We know that what matters most to our passengers are speed and efficient customer service be it onboard or at our customer service desk and that’s what Bhutan Airline will try to provide” said by CEO Bhutan Airlines.
Bhutan Airline’s Destinations

ที่มา : http://www.bhutanairlines.bt

error: Content is protected !!