สะพานชูซอมและเจดีย์ 3 วัฒนธรรม

สะพานชูซอมและเจดีย์ 3 วัฒนธรรม : Chuzom Bridge and Three Different Stupas (Chorten) – สะพานนี้ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมืองพาโรไปยังเมืองทิมพู ในระยะทางบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ประมาณ 55 กิโลเมตร จะได้เห็นทางบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำพาโรชูทางด้านตะวันตกของภูฏาน แม่น้ำทิมพูชูซึ่งไหลจากทางตอนกลางของภูฏาน และกำเนิดเป็นแม่น้ำวังชู ซึ่งจะไหลลงไปทางใต้ของประเทศภูฏาน ทางหลวงหลักถูกแบ่งออกเป็น 4 เส้นทางจากการไหลตัดผ่านของแม่น้ำ 3 สายนี้ คือ ไปทางเมืองฮา (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) เมืองพาโร (ทิศตะวันตก) เมืองทิมพู (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) และเมืองพุนโชลิง (ทิศใต้) สะพานชูซอมสร้างเพื่อข้ามแม่น้ำวังชูเมื่อปี 1990

ทั้งนี้ ในจุดที่แม่น้ำพาโรชูและแม่น้ำทิมพูชูบรรจบกัน ยังมีเจดีย์ 3 องค์ ที่สร้างในรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันได้แก่ เจดีย์แบบเนปาล เจดีย์แบบทิเบต และเจดีย์แบบภูฏาน ซึ่งหมายรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้ง 3 แผ่นดิน

ยังมีความเชื่อว่า หากกลั้นหายใจขณะใช้สะพานข้ามแม่น้ำนี้ จะทำให้คำพรเป็นจริงดังหวัง ส่วนนักเดินทางที่อยู่บนรถมานาน สามารถแวะพักเข้าห้องน้ำสาธารณะที่มีวิวสวยสดงดงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักลงไปถ่ายภาพกับซุ้มถนนที่มีลวดลายงดงามตามแบบฉบับภูฏาน

error: Content is protected !!