สายการบินดรุ๊กแอร์

สายการบินดรุ๊กแอร์ : Drukair – Royal Bhutan Airlines

สายการบินดรุ๊กแอร์ เป็นสายการบินรัฐบาลรายแรกของประเทศภูฏาน ซึ่งเกิดจากดำเนินการผ่าน Investment Wing, Druk Holding & Investments Ltd. สายการบินแห่งนี้ ถือเป็นสายการบินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองพาโร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศภูฏาน เป็นเมืองที่มีสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวของประเทศนี้
สายการบินแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้เริ่มให้บริการบินจากแฮลิคอปเตอร์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 และขยายขนาดเป็นเครื่องบิน 18 ที่นั่ง ในปีเดียวกัน จากนั้นจึงเปิด 6 เส้นทางไปยังเอเชียใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย การบินในเส้นทางนี้ ทำให้ผู้โดยสารต่างมีความสุขและความเพลิดเพลินไกับการเดินทาง การได้เห็นภูเขาสูงระดับโลก เช่น เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมียอดสูงสุดที่ยอดเขาเอเวอร์เรส เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ทางสายการบินได้มีการนำเครื่อง BAe 146 A319 และ ATR 42-500 มาใช้งาน ตามลำดับ
สายการบินดรุ๊กแอร์มีการฝึกฝนนักบิน พนักงาน และผู้ดูแลรักษาในตำแหน่งต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดจากต่างประเทศ ในขณะที่พนักงานต้นรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกอบรมจากการบินไทย ปัจจุบัน ทางสายการบินให้บริการทั้งภายในและภายนอกประเทศภูฏาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ เนปาล อินเดีย และบังกลาเทศ

Druk Air’s Information

Drukair is a Royal Government of Bhutan Owned Airline run by the Investment Wing, Druk Holding & Investments Ltd. The national Airline of the Kingdom of Bhutan operates a schedule network within the South Asian region from its Head Quarters at Paro, a picturesque Valley in Western Bhutan. The Capital, Thimphu is 60 Minutes drive away.
Bhutan, the last Mahayana Buddhist kingdom and also the most exclusive and sought-after travel destinations, opened its doors to the outside world only four decades ago. A unique policy of high value, low impact tourism upheld the nation’s vision of keeping its pristine environment, centuries old tradition and culture intact and alive.
In the ensuing decades, as more and more people grew intrigued with this tiny kingdom that put Gross National Happiness over Gross Domestic Product and embraced democracy as a gift from the monarchy itself, there was increasing pressure to open the doors wide. This posed a serious dilemma as the country was landlocked, straddling the eastern Himalayas.
There was the need to open up the skies. And so, the concept of a national airline was born on April 5, 1981. Drukair began operations on February 11, 1983, from Paro, a picturesque valley in western Bhutan, a 65 km drive away from the capital, Thimphu. At the time, Paro had a little airstrip servicing helicopter operations. Drukair began humbly with a 18-seat Dornier 228-200 that made its historic touch down at Paro airport on January 14, 1983, to the chant of inauguration prayers, cymbals, conches and the like, with maroon-clad monks blessing the occasion and the plane. The first link was Kolkata, followed by six destinations in South Asia, including Bangkok. As more and more people took to the skies, not just to connect but also to enjoy perhaps the most breath-taking view of the Himalayan range, including Mt. Everest, Mt. Kanchenjunga and the highest unclimbed mountains in Bhutan itself, another Dornier was added to meet the increasing demand.
Drukair upgraded its planes to the new BAe 146 on November 21, 1988, when the first plane touched down at Paro with the same traditional fanfare. Drukair now operates with 3 A319 for it’s international destinations and on an ATR 42-500 for it’s regional destinations. All the pilots and maintenance crew are trained at the best institutes abroad while the flight attendants are trained by Thai Airways.

ที่มา : https://www.drukair.com.bt

error: Content is protected !!