วัดจังซาดัมเซ็ก

วัดจังซาดัมเซ็ก (Jangtsa Dumtseg Lhakhang) วัดรูปทรงสถูปเก่าแก่ ภายในค่อนข้างมืด เต็มไปด้วยภาพเขียนศิลปะ ตลอด 3 ชั้น … ตำนานกล่าวว่ามันถูกสร้างขึ้นบนจมูกของเนินเขาที่มีลักษณะคล้ายกบ

JANGTSA DUMTSEG LHAKHANG

Jangtsa Dumgtseg Lhakhang is a Buddhist temple in Jangtsa, Paro. The temple is notable as it is in the form of a chorten which is very rare in Bhutan.
It is located on the edge of a hill between the Paro valley and the Dopchari valley, across the bridge from Paro. The Buddhist iconography depicted in the Chorten is considered a unique repository of the Drukpa Kagyu school. According to a local legend, the Lhakhang was built by the saint Thangtong Gyalpo to subdue a “serpentine force” that was located at the foundation of the chorten. Another legend says that Lhakhang was built on the head of a demoness. According to a Bhutanese source it was built “on the nose of a hill that loos like a frog in order to counteract Sadag (earth-owning spirit) and Lunyen (powerful naga spirit). It is said that the hill, by which the temple is built, is a black vicious snake moving downwards

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!