วัดคีชูลาคัง

วัดคีชูลาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) วัดนี้เป็นหนึ่งในสองวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเชื่อว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 สมัยพระจักรพรรดิ์ทิเบตซงเซนกัมโพ (Tibetan Emperor Songtsen Gampo) เพื่อสกัดสิ่งชั่วร้ายในยุคนั้น โดยหลังจากนั้นได้มีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นจนครบ 108 แห่งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ตามความเชื่อโบราณ วัดนี้ ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยภายในวัดมีเทวรูปที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ รวมถึงต้นส้มบริเวณหน้าพระอารามหลวง ซึ่งออกดอกออกผลตลอดปี

วัดนี้ประกอบด้วยอารามใหญ่สองหลัง สร้างไว้เพื่อประดิษฐานรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันเนตร มีรูปปั้น Guru Rinpoche สูง 5 เมตร ผนังด้านในวัดมีภาพท้าวจตุโลกบาล และองค์เทพ Genyen Dorji Dradul เทพในคติพื้นบ้านของชาวภูฏาน

ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยทุกดอกไม้สวยงามมากมาย

Kyichu Lhakhang

The temple dates back to the 7th century. According to the Bhutanese legend, Songtsen Gempo, the first Buddhist King of Tibet, established a temple here on the left knee of an ogress in order to subdue her. The temple was restored in the 19th century and a similar one was added in 1968 by Ashi Kesang, the grand Queen Mother of Bhutan.

source: Association of Bhutanese Tour Operators
error: Content is protected !!