พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (Paro Ta-Dzong, the National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏานเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของราชอาณาจักรนี้ ตั้งอยู่ในเมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองทางภาคตะวันตกของประเทศภูฏาน พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2511 ณ อาคารหลังเดิมคือป้อมตาซอง ป้อมปราการทรงกลมที่อยู่สูงขึ้นไปจากรินปุงซอง แต่ป้อมนี้ถูกภัยพิบัติหลายครั้ง ทำให้ปัจจุบันมีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ระหว่างที่บูรณะอาคารรูปทรงกลมหลังเดิม โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับดั้งเดิม เพื่อเป็นตัวอย่างของงานศิลปะที่ดีที่สุดของภูฏานรวมถึงผลงานชิ้นเอก เช่น รูปปั้นสำริด ภาพวาดต่างๆ งานศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมของภูฏานกว่า 3,000 ชิ้น ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ได้ถูกเก็บรวบรวมและได้รับการจัดแสดงอย่างสง่างาม

THE NATIONAL MUSEUM OF BHUTAN

Paro is also home to the National museum.
The museum is set in Paro Ta Dzong, an ancient watchtower that now displays hundreds of ancient Bhutanese artifacts and artwork including traditional costumes, armour, weaponry and handcrafted implements for daily life. The collection at the National Museum preserves a snap-shot of the rich cultural traditions of the country.

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!