วัดตัมชูลาคัง

วัดตัมชูลาคัง (Tamchog Lhakhang) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากเมืองพาโรไปยังเมืองทิมพู เป็นวัดโบราณซึ่งตามตำนานกล่าวว่าลามะจากทิเบตเป็นผู้สร้างไว้ ทั้งยังมีสะพานเหล็กร้อยด้วยมือ (Tachog Lhakhang Old Bridge) ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สำหรับข้ามแม่น้ำใสเสมือนคริสตอลที่ชื่อว่าแม่น้ำพาโรชู หน้าวัดก่อนเข้าภายในรั้วอารามของวัดจะมีต้นหม่าล่าเผ็ดชาซ่าลิ้นด้วย

TAMCHOG LHAKHANG

Tamchog lhakhang is temple that is dedicated to the 13th century saint Thangthong Gyalpo, the bridge builder. This temple is located across the river from the Paro to Thimphu. In order to get to the temple one must cross an iron chain bridge, one of the few remaining of the many that Thangthong Gyalpo built.

This is a private temple however tourists are allowed to visit if they are given permission. Crossing this very old bridge with its swaying and undulating movements can be quite an experience. The temple’s location on the ridge and the high rocky barren hills which serve as it’s backdrop makes this a good location to take pictures.

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!