แม่น้ำวัง

แม่น้ำวัง (Wangchu) – แม่น้ำสายหลักของเมืองพาโร

error: Content is protected !!