ภูฏาน เมืองที่ราคาทัวร์ถูกบังคับจากเจ้าของประเทศ

(ข้อมูลตรงจากเว็ปไซต์การท่องเที่ยวของภูฏานและคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของภูฏาน)

ธรรมชาติ ออกซิเจน ความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ สิ่งที่มนุษย์ออกตามหามาทั้งชีวิต

ภูฏาน ประเทศหนึ่งเดียวในโลกที่ยึดมั่นอุดมการว่าจะพัฒนาความสุขมวลรวมของทั้งประเทศ มิใช่เพียงสถานภาพทางเศรษฐกิจ เฉกเช่นที่นานาประเทศใช้กัน

ประเทศนี้ ไม่รับ backpackers เพราะคนที่จะเข้าประเทศภูฏานได้ ต้องมีคนในประเทศเป็นผู้เชิญเข้ามาในประเทศเท่านัั้น

เนื่องด้วยภูฏานเป็นประเทศที่ค่อนข้างเคร่งในศาสนา วิถีชาวบ้าน จึงมิอาจให้ผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาทำลายหรือนำสิ่งที่เค้าเคารพบูชาอย่างสูงสุด ไปวางไว้ในที่ไม่อันควร
เมื่อสาวไทยจากดินแดนแห่งรอยยิ้ม พบ เด็กน้อยภูฏานในดินแดนแห่งความสุข
( “Trip InStyle by Kung” คุณกุ้ง ผู้นำทัวร์ไทย )
 • หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีเพื่อนเป็นชาวภูฏานและเคยมาพักอยู่ในประเทศไทย (หรือประเทศผู้ถูกเชิญ) ช่วงเวลาหนึ่ง คุณสามารถขอให้เพื่อนของคุณ ช่วยเชิญคุณเข้าไปยังประเทศภูฏานได้ (คนภูฏานสามารถเชิญบุคคลนอกประเทศเข้าภูฏานได้ปีละ 2 คน) โดยชำระค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องอยู่กับเพื่อนของคุณตลอดเวลา เพื่อนจะต้องพาคุณเที่ยวและจ่ายค่าอาหาร ที่พัก ค่าเข้าอุทยานในราคานักท่องเที่ยว ค่ารถ ค่าน้ำมัน ฯลฯ และจะต้องไม่ทำผิดกฏใดๆ ด้วย มิฉะนั้น ทางเพื่อนของคุณอาจโดน blacklist จากทางรัฐบาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การเชิญนี้ เพื่อนภูฏานของคุณควรเป็นคนที่มีหลักทรัพย์ หน้าที่การงาน หรือมีสิ่งอื่นที่พอจะค้ำประกันกับทางรัฐบาลภูฏานได้ อีกทั้งควรเป็นคนที่มีเวลา เพราะสถานที่ราชการของภูฏานมีเวลาเปิด-ปิดที่ทำการ (คนก็เยอะเหมือนบ้านเรา) หากวีซ่าที่ยื่นขอไปแล้วไม่ผ่าน เพื่อนของคุณจำเป็นต้องมายื่นเรื่องใหม่ในวันทำการถัดไปและถัดไป ความเกรงใจก็ควรมี ณ จุดนี้ (ที่ทราบเพราะเรามีประสบการณ์ เราจึงมาเล่าต่อได้)  อนึ่ง เพื่อนชาวภูฏานที่เชิญคุณไม่ควรเป็นเจ้าของเอเจนซี่ทัวร์ที่ภูฏาน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการยื่นขอวีซ่าของคุณ เพราะทางการภูฏานเกรงว่าทางเอเจนซี่ทัวร์จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ และเอเจนซี่นั้นมีสิทธิถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้
 • อีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนมีของดีในตัว คุณสามารถขอให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตคุณเพื่อเข้าไปศึกษา อบรม เป็นครูสอนภาษา อาสาสมัคร หรือเข้าไปทำงานเกษตรในประเทศภูฏานได้ โดยผ่านทางศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีการรับสมัครเป็นประจำทุกปี ต้องติดตามข่าวสารและคอยสมัครตามช่วงที่กำหนด
 • ง่ายสุด คือ คุณสามารถขอไปกับบริษัทฯ ทัวร์ (ผ่านทาง ภูฏานทัวร์ในไทย) โดยคุณควรมีเงินในกระเป๋าพร้อมจ่ายค่าทัวร์ตามที่รัฐบาลภูฏานกำหนด ค่าวีซ่า และคุณควรมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
  • การเดินทางเข้าประเทศภูฏาน วิธีที่สะดวกและปลอดภัยที่สุด คือ การนั่งเครื่องบิน บินตรงจากไทยไปภูฏาน ซึ่งสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินภูฏานมีเพียง 2 สายการบิน และ 2 สายการบินนี้ มีเที่ยวบินไปภูฏานวันละ 1-2 เที่ยวต่อวันเท่านั้น (บางวันก็ไม่มีเที่ยวบินเลย) เครื่องบินแอร์บัส A319 รับผู้โดยสารได้ร้อยกว่าๆ กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ตั๋วเครื่องบินทั้งสองสายการบินนี้จึงเต็มเร็วมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทางศาสนาในประเทศภูฏาน ซึ่งมีไม่ซ้ำสถานที่ในทุกเดือนตลอดปี
  • คุณอาจต้องจ่ายค่าเที่ยวภูฏาน (นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินทั้งหมดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะยื่นขอวีซ่าภูฏาน) ประมาณ 40,000-50,000 กว่าบาท ในการเที่ยว 3-5 วัน แต่ถึงกระนั้น ทางรัฐบาลมีกฎเกณฑ์ให้ผู้ดูแลหรือเอเจนซี่ทัวร์ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนแบบนักท่องเที่ยวชั้นดีเป็นพิเศษ เพราะ คุณจะไม่ถูกทิ้งอย่างแน่นอน
   • คุณจะได้รับประทานอาหารทุกมื้อ
   • คุณจะได้พักผ่อนในโรงแรมมาตรฐานขั้นต่ำ 3 ดาวขึ้นไป
   • คุณจะมีไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น โดยเค้าสามารถอธิบายความเป็นมาของภูฏานได้เป็นอย่างดี
   • หากคุณเป็นสายเก็บออม ค่าทัวร์ที่คุณจ่ายไปเพื่อยื่นวีซ่าต่อรัฐบาลภูฏานนั้น คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรอีกเลย
เมื่อสมาชิกพร้อม ไกด์ท้องถิ่น คนขับท้องถิ่น ผู้นำทัวร์ไทย พร้อมจ้า

ที่ภูฏาน เราทุกคนห่วงใยคุณ

เรา “ภูฏานทัวร์ในไทย” ยินดีและพร้อมให้ข้อมูลเสมอ
error: Content is protected !!