สะพานแขวนข้ามแม่น้ำพอชู

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำพอชู (Pho Chhu Suspension Bridge)

xxx

error: Content is protected !!