สวนซอมลิงทัง

สวนซอมลิงทัง (Zomlingthang) – สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปิคนิก แคมป์ปิ้ง พื้นที่สาธารณะตรงนี้ เป็นจุดให้คนมาพักผ่อน ตั้งแคมป์รอบกองไฟ ปูเสื่อทานอาหารอย่างสบายใจ ริมธารน้ำใสไหลเย็นของแม่น้ำโมชู ที่ไหลจากยอดเขาสูง ผ่านหน้าเจดีย์คัมซุมนัมเกลโชเต็น ซึ่งจะไปบรรจบกับแม่น้ำโพชูสายใหญ่ ณ ป้อมปราการแห่งพูนาคา กลายเป็้นแม่น้ำพูนาซังชู ไหลลงไปทางใต้ของภูฏาน ซึ่งลำน้ำนี้เอง เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแห่งสายน้ำ ไฮโดรพาวเวอร์ พลังงานสะอาดที่ช่วยหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวภูฏาน มาตั้งแต่ปี 2013

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสล่องแก่งในแม่น้ำเมืองพูนาคา จะต้องผ่านจุดแคมปิ้งสวนซอมลิงทังแห่งนี้ ความยาวของสวนประมาณครึ่งกิโลเมตร ทอดยาวตลอดลำน้ำ ภายในมีห้องน้ำสาธารณะ (เสียค่าเข้า 10 นูลตรัม/ครั้ง)

error: Content is protected !!