ทิมพู เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ เมืองในหุบเขานี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก หรือประมาณ 2,648 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นรองจากเมืองลาปาส ประเทศโบลิเวีย (3,640 เมตร) และเมืองควิโต ประเทศเอกวาดอร์ (2,850 เมตร)  เมืองทิมพูนี้ มีผู้คนอยู่อาศัยประมาณ 100,000 คน เมืองเล็กๆ ที่คึกคักแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าหลัก ศาสนาและการปกครองในประเทศ

ย่านเศรษฐกิจ ร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายยา ร้านอาหารนานาชาติ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายของที่ระลึกมากมายในตัวเมืองทิมพู  อีกทั้งท่านจะได้เห็นป้อมที่มีนายตำรวจโบกแทนไฟจราจรที่เลื่องชื่อของประเทศภูฏาน ประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดง

ป้อมที่มีนายตำรวจโบกแทนไฟจราจร

Thimphu

The Kingdom’s capital city is home to approximately 100,000 inhabitants including the Royal family. This bustling little city is the main centre of commerce, religion and government in the country. The juxtaposition of ancient tradition and modernity make Thimphu the ideal location for visitors to break away from their tour itinerary to immerse themselves in the contemporary Bhutanese lifestyle. Thimphu is the most modern city in Bhutan with an abundance of restaurants, internet cafes, nightclubs and shopping centres. However, it still retains its’ cultural identity and values amidst the signs of modernization. Thimphu is one of the few towns in Bhutan that have been equipped with ATM banking facilities and is a good place to stock up on some currency.
There are several attractions in Thimphu such as the National Post Office, the Clock Tower Square, the Motithang Takin Preserve, Tango and Chari Monasteries, Buddha Dordenma, National Memorial Chorten, Centenary Farmer’s Market, Semtokha Dzong to name a few. These form the most important tourist attractions in the capital city.
The culture of Bhutan is fully reflected in Thimphu in respect of religion, customs, national dress code, the monastic practices of the monasteries, music, dance, literature and the media. Tshechu is an important festival where mask dances, popularly known as Chams, are performed in the courtyards of the Tashichho Dzong in Thimphu. It is a four-day festival held every year during autumn (September/October), on dates corresponding to the Bhutanese calendar. One of the most curious features of Thimphu is that it is the only capital city in the world that does not use traffic lights. Instead, a few major intersections have policemen standing in elaborately decorated booths (small pavilions), directing traffic with exaggerated hand motions. 

source: Tourism Council of Bhutan
วัดชันกังคาลาคัง

วัดชังกังคาลาคัง (Changangkha Lhakhang Temple) วัดประจำเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในทิมพู  วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนสันเขาแห่งนครทิมพู  เป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่เกิดในเมืองทิมพูเป็นอันมาก เป็นวัดที่ผู้คนหลั่งใหลไปขอพรนานับประการ  ทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองทิมพู เมืองในหุบเขาอันกว้างใหญ่

พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ภูฏาน

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (Bhutan Postal Corporation Ltd.) พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวการสื่อสารผ่านนักวิ่งจดหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเริ่มมีการออกตราไปรษณียากรชุดแรก ในปัจจุบันท่านสามารถทำแสตมป์ส่วนตัวได้ด้วย The Bhutan Postal Museum Evolution of Communications Systems in Bhutan was established in 2015 to celebrate the 60th…

จตุรัสหอนาฬิกา

จตุรัสหอนาฬิกา : Clock Tower Square ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้าง ซึ่งใกล้ๆ กันนั้นเป็นอัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลม สถานที่แห่งนี้ เป็นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งกลางเมืองทิมพู

ซิมโตคาซอง

ซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) หรือ Sangak Zabdhon Phodrang ซึ่งหมายถึง Palace of the Profound Meaning of Secret Mantras  ป้อมปราการนี้เป็นป้อมปราการแห่งแรกของราชอาณาจักร สร้างเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1629 โดยท่าน Zhabdrung Ngawang Namgyal ผู้ผนึกรวมดินแดนภูฏานให้เป็นปึกแผ่น จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบจิกมี ดอร์จิ วังชุก โปรดให้ดัดแปลงซิมโตคาซองแห่งนี้เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในภูฏาน นอกจากนี้…

พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน

พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน (FOLK HERITAGE MUSEUM) Located in the capital city of Thimphu, this museum was established in 2001 and provides visitors and tourists with fascinating insights into the Bhutanese material culture…

error: Content is protected !!