จตุรัสหอนาฬิกา

จตุรัสหอนาฬิกา : Clock Tower Square ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้าง ซึ่งใกล้ๆ กันนั้นเป็นอัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลม สถานที่แห่งนี้ เป็นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งกลางเมืองทิมพู

error: Content is protected !!