วัดชันกังคาลาคัง

วัดชังกังคาลาคัง (Changangkha Lhakhang Temple) วัดประจำเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในทิมพู  วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนสันเขาแห่งนครทิมพู  เป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่เกิดในเมืองทิมพูเป็นอันมาก เป็นวัดที่ผู้คนหลั่งใหลไปขอพรนานับประการ  ทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองทิมพู เมืองในหุบเขาอันกว้างใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!