เจดีย์อนุสรณ์สถาน

มหาเจดีย์เมมโมเรียลโชเต็ล (National Memorial Chorten, Thimphu) เจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระราชาธิบจิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์วังชุก ของราชอาณาจักรภูฏาน ที่ทรงดำริจะสร้างสัญลักษณ์แทนตรีภาคของพระพุทธองค์ขึ้นประดิษฐานไว้ในโลก

ชาวภูฏานที่อาศัยโดยรอบนิยมมาทำประทักษิณ เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ทั้งเช้าและเย็น

NATIONAL MEMORIAL CHORTEN

The National Memorial Chorten was built in memory of Third Druk Gyalpo and is dedicated to World Peace. The chorten is a large white structure crowned with a golden spire.
It is located close to the center of Thimphu city and is one of its most iconic monuments. Visitors will find elderly Bhutanese people circumambulating the Chorten throughout the day. Chorten literally means ‘Seat of Faith’ and Buddhists often call such monuments, the ‘Mind of Buddha’. The Chorten is an extraordinary example of Buddhist architecture and artwork with its gorgeous paintings and intricate sculptures.

source: Tourism Council of Bhutan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!