เซลุงนี (น้ำอมฤต อายุยืนยาว) : Tshe Lung Nye

https://bhutanict.blogspot.com/2012/08/tshe-lung-nye.html?m=1&fbclid=IwAR2d9GH3nPrHShpeoOLZmiaJmaKdBuBeR_Q96tQe2JbrLcc3OOIrUUFe6Kc
error: Content is protected !!