วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่ (Buddha Dordenma Statue, Kuensel Phodrang : Buddha Point) ซึ่ง Dordenma ในภาษาภูฏานแปลว่า บัลลังก์วัชระ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติของมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ครบ 2 ปี

นมัสการพระศรีศากยมุนี สัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสงบสุข ถือเป็นพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งที่สวยงดงามที่สุดในโลก และยังเป็นพระพุทธรูปผลงานชิ้นเอกที่มีการสร้างอย่างประณีตโดยช่างฝีมือชาวไทย โดยองค์พระศรีศากยมุนีซึ่งหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่สูง 169 ฟุต (51.5 เมตร) นั้น เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นจุดที่มีทิวทัศน์งดงามอย่างมาก

องค์หลวงพ่อสัจธรรม หรือ พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปกว่า 125,000 องค์ โดยเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 12 นิ้ว 25,000 องค์ และ องค์พระพุทธรูปขนาด 8 นิ้ว 100,000 องค์)

นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวเมืองทิมพูและทิวทัศน์โดยรอบได้ แต่โดยส่วนมากจะชอบถ่ายภาพกับพระใหญ่องค์นี้มากกว่า องค์พระหันพระพักตร์ทางทิศตะวันออกสู่เมืองหลวงนครทิมพู ชาวภูฏานมักจะสวดภาวนาช่วงแสงแรกที่ส่องพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นการเริ่มวันใหม่ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่งนัก

BUDDHA DORDENMA STATUE

The Buddha Dordenma is located atop a hill in Kuenselphodrang Nature Park and overlooks the Southern entrance to Thimphu Valley. The statue fulfils an ancient prophecy dating back to the 8th century A.D that was discovered by Terton Pema Lingpa (Religious Treasure Discoverer) and is said to emanate an aura of peace and happiness to the entire world.
This massive statue of Shakyamuni measures in at a height of 51.5 m, making it one of the largest statues of Buddha in the world. The statue is made of bronze and is gilded in gold. 125,000 smaller Buddha statues have been placed within the Buddha Dordenma statue; 100,000 statues of which are 8-inches-tall and 25,000 statues of which are 12 inches tall. Each of these thousands of Buddhas have also been cast in bronze and gilded. The throne that the Buddha Dordenma sits upon is a large meditation hall.

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!