ทาชิโชซอง (ทิมพูซอง)

ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งหมายถึง The Fortress of Auspicious Doctrine ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ในนครหลวงทิมพู ภายในเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังอันเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ที่ออกว่าราชการแผ่นดินคล้ายท้องพระโรง ทั้งยังเป็นเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส สถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและลามะชั้นผู้ใหญ่ในช่วงฤดูร้อน และเขตฆาราวาส ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ ของประเทศภูฏาน  ซึ่งคล้ายกับวัดพระแก้วและเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ

ป้อมปราการแห่งนี้ เป็นดั่งสัญลักษณ์สำคัญของนครหลวงทิมพู สร้างขึ้นในสมัยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เนื่องจากท่านซับดรุงได้ปราบลามะห้านิกายภายใต้การนำของนิกายฮาปาได้สำเร็จในปลาย ค.ศ. 1630 ท่านจึงตั้งชื่อป้อมนี้ว่า ตาชิโชซอง แปลว่า ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล

ทิมพูซองเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญ ที่พำนักสงฆ์ และประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ในอดีตเคยเกิดเพลิงไหม้หลายครั้งจึงถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองทิมพู และทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตามกรรมวิธีโบราณทุกอย่าง มีการโปรดให้สร้างลานกว้างเพื่อรองรับผู้คนมาเข้าร่วมงานเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปี ภายในป้อมปราการประดับด้วยภาพนูนสูงสลักและจิตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นท้าวจตุโลกบาล เทพเจ้า เทพธิดา พระพุทธเจ้า สัตว์ในเทพนิยาย วงล้อแห่งชีวิต และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญ

ใกล้ๆ กับป้อมปราการแห่งนี้ คือ พระราชวังของพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน (ซึ่งห้ามถ่ายภาพเข้าไปด้านในและระหว่างเดินผ่านเข้าไปในป้อมปราการ)

TASHICHHO DZONG

Tashichho Dzong has been the seat of the government since 1952 and presently houses the throne room and offices of the king, the secretariat and the ministries of home affairs and finance. Other government departments are housed in buildings nearby. 
It was first constructed in 1216 A.D. by Lama Gyalwa Lhanangpa where Dechen Phodrang now stands above Thimphu. In 1641, Zhabdrung Ngawang Namgyal acquired it but finding it too small, he built another one, known as the lower Dzong. The original dzong was destroyed by fire in 1771 and everything was moved to the lower dzong. The new building was later expanded several times over the years. It was damaged during an earthquake in 1897 and rebuilt in 1902. King Jigme Dorji Wangchuck had it completely renovated and enlarged over five years after he moved the capital to Thimphu in 1952 in traditional style using neither nails nor written plans.
The dzong is located close to Thimphu town, next to the banks of the Wang Chhu River. It is an impressively large structure, surrounded by well-kept lawns and beautiful gardens. 

source: Tourism Council of Bhutan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!