ซี (บัตรผู้นำเที่ยวเลขที่ 14.58XX/2561)

จากคนชอบเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เป็นเด็กสายวิทย์ แต่ผันตัวมาเรียนเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ภูฏานประเทศที่เธอหลงไหลและคลั่งไคล้ ซีพิชิตทักซังไป 4 ครั้งใน 1 ปี ซีเที่ยวภูฏานมาแล้ว 41 วัน ลุยทั้งแบบเที่ยวคนเดียว เที่ยวสองคน เที่ยวกลุ่มเล็ก เที่ยวกลุ่มใหญ่ เที่ยวกับเพื่อนภูฏาน ซึ่งในทุกวันซีชอบใส่คีร่า (ชุดประจำชาติภูฏาน) ไปยังที่ที่ไม่เคยมีคนไทยคนใดไปมาก่อน ที่ภูฏานซีเคยลงเส้นทางภูฏานตะวันตก กลาง และใต้ ซีเป็นคนยิ้มง่าย อัธยาศัยดี มองโลกในแง่ดี เพื่อนเยอะ และชอบช่วยเหลือทุกคน

error: Content is protected !!