22-26 ตุลาคม 2562 High Season ใบไม้เปลี่ยนสี - 5 Days

58376851_640309869715562_6482755600005464064_n

หลงเสน่ห์ภูฏาน เดือนตุลาคม High Season กลิ่นอายทุ่งข้าวทองอร่าม ผลไม้สดๆ แอปเปิ้ล ลูกพีชหอมหวานปลอดสารพิษ วอลนัท ข้าวโพดปิ้ง ดอกไม้งามตา #ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุณหภูมิพอเหมาะ เที่ยวเพลิน ขึ้นทักซัง ภูฏาน ประเทศที่ไม่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ที่นั่งบนเครื่องบินมีจำกัด รับจองผ่าน info@bhutantour.in.th

You can send your inquiry via the form below.

Price From THB ฿ 74,000 THB ฿ 62,000/person
62000
Total ฿ 62,000 THB

Trip Facts

  • 3
  • วัดทักซัง-พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วังดี
  • รถปรับอากาศ นั่ง 4 ท่าน รถตู้ 9 ท่าน หรือรถมินิบัส 16 ท่าน (ตามจำนวนของผู้เดินทาง)
  • 5 วัน 4 คืน พักโรงแรมรีสอร์ตมาตรฐาน พร้อมไกด์และคนขับท้องถิ่น
  • 22 ตุลาคม 2562 ออกจากไทยเวลา 05:00 ไฟท์ KB131
  • 26 ตุลาคม 2562 ออกจากภูฏานเวลา 16:10 ไฟท์ KB152
  • ไม่เกิน 30 กิโลกรัม (หรือไม่เกิน 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ)
  • บุฟเฟต์ 15 มื้อ (อาหารท้องถิ่น ไทย และนานาชาติ)
error: Content is protected !!