28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 : เปลี่ยนศักราช เย็นสบายๆ (Low Season) - 5 Days

79502915_1239530036230305_914178098121932800_n-1

ภูฏาน ประเทศที่ไม่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ที่นั่งบนเครื่องบินมีจำกัด รับจองผ่าน info@bhutantour.in.th

You can send your inquiry via the form below.

Price From THB ฿ 68,000 THB ฿ 55,500/person
55500
Total ฿ 55,500 THB

Trip Facts

  • 3
  • วัดทักซัง-พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วังดี
  • รถปรับอากาศ นั่ง 4 ท่าน รถตู้ 9 ท่าน หรือรถมินิบัส 16 ท่าน (ตามจำนวนของผู้เดินทาง)
  • 5 วัน 4 คืน พักโรงแรมรีสอร์ตมาตรฐาน พร้อมไกด์และคนขับท้องถิ่น
  • 28 ธันวาคม 2562 ออกจากไทยเวลา 05:00 ไฟท์ KB131
  • 1 มกราคม 2563 ออกจากภูฏานเวลา 16:10 ไฟท์ KB152
  • ไม่เกิน 30 กิโลกรัม (หรือไม่เกิน 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ)
  • บุฟเฟต์ 15 มื้อ (อาหารท้องถิ่น ไทย และนานาชาติ)
error: Content is protected !!